Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Από τη συλλογή ΕΛΠΙΔΑ...

ελπίδα
αυτή που 'φυγε
αυτή που 'μεινε
 αυτή που θα 'ρθει

Aπό τη συλλογή ΚΟΜΦΕΤΙ...

κινούμενοι
παρακινούμενοι
διακινούμενοι
υποκινούμενοι
παραζάλη
εντυπώσεων
συναισθημάτων
χείμαρρος
σκουπίδια
ρους
άστοχος
αλλοπρόσαλλος
συρφετός
μάταιου
αδίκου
κατάληξη
καταδίκη
υποκίνηση
διακίνηση
παρακίνηση
κίνηση.

SYMPHOSII SCHOLASTICI AENIGMATA

ΚΟΜΦΕΤΙ

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

«Τὰς θύρας, τὰς θύρας! Ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν»«Τς θύρας, τς θύρας! ν σοφί πρόσχωμεν»

Κατά τη θεϊκή εντολή,
τρέχουν οι πυλωροί,
 την καθαρότητα να διαφυλλάξουν,
ορθή!

Αποκλεισμός!
Ρητός!
Η περίσσια προτροπή
καταλήγει προσταγή.

Υπό τη θεία σκέπη,
μύηση
και διάκριση,
χοίρων τέ καί βοῶν. 

«οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ»«οκ ν τ πολλ τ ε,
 λλ᾿ ν τ ε τ πολύ»[1]

Πληθυντικός αριθμός,
της Ευγενείας,
του πλούτου,
υλικού και μη.

Πληθυντικός αριθμός,
αριθμός βίων,
παράλληλων,
συγγενών και μη.

Ενικός αριθμός,
του μοναδικού,
του απείρου
και αρίστου.

Ενικός
της ελεύθερης συνείδησης,
της ηδονής,
του πόνου,
 του πολύ προσωπικού.


[1] Παράφραση της ρήσης του αυλητή Καφισία, όταν ένας μαθητής του έπαιζε τον αυλό με ιδιαίτερη ένταση: "οὐκ ἐν τῷ μεγάλῳ τὸ εὖ κείμενον εἶναι, ἀλλὰ ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα" (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 14, 629a-b).